Apartman ve Site Yönetici Hakları ve Sorumlulukları
  • By Net Yönetim
  • 18/03/2024
  • No Comments

Apartman ve Site Yönetici Hakları ve Sorumlulukları

Apartman ve site yöneticileri, binaların ve sitelerin düzenli ve etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumlu kişilerdir. Bu görevlerini yerine getirirken belirli haklara ve so